TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
BHDR Yapı, Toplam Kalite Yönetimini, ürün ve hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımı ile sürekli olarak geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim felsefesi olarak görür. Toplam Kalite Yönetimi, tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin ve aktif katılımıyla çalışanların, müşterilerin ve toplumun memnun edilerek karlılığa ulaşılması olarak kabul edilmektedir.

BHDR Yapı, aşağıda tanımlanan Kurumsal Kültür Değişikliğini bir felsefe olarak kabul eder ve uygular.
"İşi bitirmenin Önceliği"nden "Önce Kalite"ye
"İstenenleri Verebilmek"ten "Sürekli Gelişim"e
"Ürünü / Hizmeti Vermek"ten "Müşteriyi Memnun Etme"ye
"Ürüne ve Hizmete Odaklanmak"tan "İşlem ve Metoda Odaklanma"ya
"Kısa Süreli Amaçlar"dan "Uzun Süreli Amaçlar"a
"Teftiş"ten "Önleme"ye
"Çalışanlar Maliyet Faktörüdür"den "Çalışanlar Kazanç Faktörüdür"e
"Kişisel Çalışma"dan "Takım Çalışması"na
"En az maliyetli tedarikçiler"den "Kaliteye ortak olacak tedarikçiler"e
"Bölümsel Aktiviteler"den "Takım Aktiviteleri"ne
BHDR'nin temelleri Habip Bahadır tarafından 1935 yılında, Sinop çevresindeki müteahhitlik hizmetleri ile atılmıştır.

Habip Bahadır 1954 yılında inşaat faaliyetlerini İstanbul’a taşımak için Heriş Kollektif Şti. ni kurmuştur.
Haberler
İnsan Kaynakları
Katalog
Dokümanlar
© 2017 - BHDR