Merkez ve şantiyelerin çalışma düzeninin, amaç ve hedefler paralelinde yürütülmesini temin edecek kadrolar kurulmasında, personel seçiminde, işyerlerine dağıtılmasında, eğitim ve çalışma koşullarının belirlenmesinde uygulanacak ilkeler İnsan Kaynakları Politikasını belirler.

Şirketin hedeflerine ulaşması için, gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme potansiyeli bulunan kişileri istihdam etmek esastır. Şirket, tüm personeline asgaride gerekli çalışma şartlarını ve kişisel gelişimleri için gerekli adil ve eşit imkanları sağlar.

Şirket, tüm personelinin kişilik haklarına saygı duyar. Şirket, personelini kişisel gelişime ve başarıya teşvik eder. Başarılı olanları yönetmelikler dahilinde ödüllendirir. Şirket, kendilerini ilgilendiren konularda çalışanlarını, zamanında, tam ve doğru olarak bilgilendirir.

Şirket, personelinin görüş ve fikirlerinin yönetime kolaylıkla bildirilmesini sağlamak amacı ile her tür haberleşme, usul ve kaynaklarını geliştirir ve personeline gecikmeden ve tatminkar bir geri bildirimde bulunur. Şirket, yapılan işin niteliğine bağlı olarak personeline rahat ve güvenli çalışma ortamları sağlar.
Haberler
İnsan Kaynakları
Katalog
Dokümanlar
© 2017 - BHDR