Çalışan tüm personelin planlı, düzenli, sürekli ve etkili eğitim alması konusunda bir sistem geliştirmek, personeli kendilerinden beklenen bilgi, beceri ve davranış seviyesine yükseltmek, bu sayede personelin görevlerini, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde yapabilmelerine katkıda bulunmaktır.

Eğitim sistemi, personelin bulunduğu pozisyonda hızlı, hatasız ve verimli çalışması, kendini geliştirmesi, görevi gereği edinmesi gereken beceriler kazanması için verilen tüm eğitimleri kapsamaktadır. Eğitimler oryantasyon eğitimleri, sertifikalı eğitim ve dış eğitim olabileceği gibi staj şeklinde de olabilir.
Haberler
İnsan Kaynakları
Katalog
Dokümanlar
© 2017 - BHDR